Project Description

Edició

Edició
Memòria corporativa de la Escola Superior d’Infermeria del Mar 2019
Escola Superior d’Infermeria del Mar

Memòria d’activitats per a l’Escola Superior d’Infermeria de la Mar corresponent a l’exercici de 2019. S’ha conceptualitzat el document i s’han elaborat els continguts, a partir de les dades i les imatges fotogràfiques facilitats per la direcció del centre universitari del Parc Salut Mar. El document busca ser també la targeta de presentació del centre en l’àmbit institucional.

Client: Escola Superior d’Infermeria del Mar i Parc Salut Mar
Any: 2020
Categoria: Continguts
Col·laboradors: Ortega i Palau SL (diseño y maquetación) i Textos BCN (revisión lingüística).

Projecte anterior
Projecte següent