2021-04-21T15:21:41+00:00

Publicació Innovant en l’atenció primària a Catalunya. Una aproximació a la realitat

Coordinació editorial de la publicació del document Innovant en l'atenció primària a Catalunya. Una aproximació a la realitat, elaborat per l'equip editorial de la secció Atenció sanitària basada en el valor de l'Observatori La gestió importa de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.