Project Description

Edició

Edició
Publicació Innovant en l’atenció primària a Catalunya
Societat Catalana de Gestió Sanitaria

Coordinació editorial de la publicació del document Innovant en l’atenció primària a Catalunya. Una aproximació a la realitat, elaborat per l’equip editorial de la secció Atenció sanitària basada en el valor de l’Observatori La gestió importa de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. Autors del document: Jordi Varela, Xavier Bayona, Alba Burgués, Cristina Roura i Jaume Benavent.

Client: Societat Catalana de Gestió Sanitària. Observatori La gestió importa
Any: 2021
Categoria: coordinació de continguts
Col·laboradors: Ortega i Palau SL (disseny i maquetació) i Rosa Chico (revisión lingüística).

Projecte anterior
Projecte següent